Produksjons-
lokaler i Tromsø

Vi driver egen produksjon ved vårt moderne anlegg i Tromsø som har stor produksjonskapasitet. Produksjonen er miljøvennlig i alle ledd. Det innebærer at vi også bruker miljøvennlig emballasje på våre produkter.  Mattrygghet vektlegges gjennom hele verdikjeden hvor god hygiene og riktig behandling av råstoffet står sentralt. På denne måte sikrer vi ypperste kvalitet fra fisker til kunden.

Kontakt oss